De School

Onze school

* is een gezellige dorpsschool met ongeveer 120 leerlingen.

* staat in de kom van het dorp en is in één gebouw gehuisvest. 

* is een christelijke school.

* staat Bijbelse waarden en normen voor.

* heet ieder gezin welkom dat de grondslag van de school wil onderschrijven en/of

   respecteren.

* heeft als missie: Sterk in zorg. 

* hecht veel waarde aan kwaliteit, welbevinden en sfeer.

* wil graag een veilige school zijn. 

* werkt met een jaarklassensysteem.

* werkt meestal met combi-groepen.

* bevordert zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen.

* stelt betrokkenheid van ouders erg op prijs.

is een school waar uw kind van harte welkom is!